Przejdź do treści
Strona główna » Aktualne uprawnienia i stopnie INFO

Aktualne uprawnienia i stopnie INFO

Aktualne polskie uprawnienia wodniackie:

Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej „uprawianiem żeglarstwa”, wymaga:

Aktualne polskie uprawnienia wodniackie:

Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej „uprawianiem żeglarstwa”, wymaga:


1. posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa
oraz
2. przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Na podstawie rozporzadzenia z dnia:
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r.
Poz. 460
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
 Wprowadzono od roku 2013 nastepujace stonie zeglarskie:

Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na
jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:

1) żeglarza jachtowego;
Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm
od brzegu, w porze dziennej.

2) jachtowego sternika morskiego;
Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

3) kapitana jachtowego;
Osoba posiadająca patent kapitana jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
i morskich.

4) sternika motorowodnego;
Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm
od brzegu, w porze dziennej.
3. Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika
do 60 kW

5) motorowodnego sternika morskiego;
Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

6) kapitana motorowodnego;
Osoba posiadająca patent kapitana motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych po wodach
śródlądowych i morskich.

7) mechanika motorowodnego.
Osoba posiadająca patent mechanika motorowodnego jest uprawniona do pełnienia funkcji kierownika maszyn na
jachtach motorowych.

Uprawnienie obowiazujace do roku 2013.

Dane na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPORTU z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa oraz ustawy o sporcie z dnia 6 lipca 2007r.

Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej „uprawianiem żeglarstwa”, wymaga:


1. posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa
oraz
2. przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Zakres uprawnień na patenty żeglarskie:

I. Żeglarz jachtowy uprawniony jest do:

  • Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych
  • Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 8,5 m po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
  • Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej.

III. Jachtowy sternik morski jest uprawniony do:

  • Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych
  • Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 18 m po wodach morskich.

IV. Kapitan jachtowy uprawniony jest do:

  • Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych
  • Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach morskich

Patenty wydane przed rokiem 2006 zachowują swoją ważność w zakresie uprawnień na które obowiązywały.  Aby nabyć aktualne uprawnienia przypisane do danych stopni należy stare patenty wymienić (za opłatą) na aktualnie obowiązujące.

Wszystkie patenty wydawane są przez PZŻ i w siedzibie PZŻ w Warszawie.