Przejdź do treści
Strona główna » Do testowania

Do testowania

/walidacja kodu pocztowego o formacie xx-xxx, gdzie x jest cyfrą
private void textBox5_Validating(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
String s = this.textBox5.Text;
s = s.Trim();
//sprawdzamy odpowiednią długość
if(s.Length != 6)
{
//format jest niepoprawny więc ustawiamy CancelEvent na true,
//więc wartość jest niepoprawna
e.Cancel = true;
this.errorProvider1.SetError(textBox5, „Niepoprawny format”);
return;
}
//sprawdzamy myślnik na 3 pozycji
else if(s[2] != ´-´){

/walidacja kodu pocztowego o formacie xx-xxx, gdzie x jest cyfrą
private void textBox5_Validating(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
String s = this.textBox5.Text;
s = s.Trim();
//sprawdzamy odpowiednią długość
if(s.Length != 6)
{
//format jest niepoprawny więc ustawiamy CancelEvent na true,
//więc wartość jest niepoprawna
e.Cancel = true;
this.errorProvider1.SetError(textBox5, „Niepoprawny format”);
return;
}
//sprawdzamy myślnik na 3 pozycji
else if(s[2] != ´-´){
e.Cancel = true;
this.errorProvider1.SetError(textBox5, „Niepoprawny format”);
return;
}
else{
//wycinam myślnik
s = s.Remove(2,1);

//probujemy zamienic na intiger jezeli się uda to mamy pewność
//że format jest już poprawny
Int i = 0;
try{
i = Int32.Parse(s);
}
catch(Exception ex){
e.Cancel = true;
this.errorProvider1.SetError(textBox5, „Niepoprawny format”);
return;
}
//nie akceptujemy minusa
If(i<0) { e.Cancel = true; this.errorProvider1.SetError(textBox5, "Niepoprawny format"); return; } } //walidacja powiodła się this.errorProvider1.SetError(textBox5, ""); e.Cancel = false; }