Przejdź do treści
Strona główna » Informacje dla agenta

Informacje dla agenta

Dotyczy oferty na imprezy żeglarskie i motorowodne rozprowadzane przez agentów.

Agent podpisuje umowę o współpracy z Organizatorem imprez w której zawarte są niniejsze warunki szczegółowe. Istota oferty jest jej taka konstrukcja, że oferta jest niepowtarzalna (inna niż pozostałe w tej kategorii),
–  cena dla klienta wystawiana przez Agenta jest dużo korzystniejsza od ceny prezentowanej przez organizatora w jego ofercie
–  Agentowi przysługuje prowizja wysokości 250 zł za każdą osobę zapisaną na imprezę;

Dotyczy oferty na imprezy żeglarskie i motorowodne rozprowadzane przez agentów.

Agent podpisuje umowę o współpracy z Organizatorem imprez w której zawarte są niniejsze warunki szczegółowe. Istota oferty jest jej taka konstrukcja, że oferta jest niepowtarzalna (inna niż pozostałe w tej kategorii),
–  cena dla klienta wystawiana przez Agenta jest dużo korzystniejsza od ceny prezentowanej przez organizatora w jego ofercie
–  Agentowi przysługuje prowizja wysokości 250 zł za każdą osobę zapisaną na imprezę;

Procedura organizacji zapisów i przepływu informacji międziy organizatorem i Agentem.

Do dyspozycji Agenta jest oferta imprezy on-line do zaprezentowania klientowi. Klon tej oferty jest ewentualnie możliwy do przeglądania przez klienta samodzielnie w sieci na stronie organizatora z taka różnica, że oferta w sieci jest droższa. Agent dysponuje także ofertą w wersji papierowej, którą wręcza klientowi.
Agent po przedstawieniu oferty klientowi daje mu do wypełnienie formularz papierowy, będący umową zapisania się na imprezę, następnie pobiera od niego opłatę za imprezę lub zaliczkę przewidzianą w cenniku  i objaśnia kiedy i gdzie należy się stawić na pierwsze zajęcia. W tym momencie relacja miedzy klientem, a Agentem się kończy.

W celu dopełnienie formalności między Agentem, a organizatorem Agent zapisuje klienta przez formularz elektroniczny, dotyczący danej imprezy na stronie podając w odpowiedniej rubryce swój „login agenta”. Dzięki temu Organizator wie że dana osoba została zapisana przez konkretnego Agenta. Następnie przelewa kwotę zapłacona przez klienta pomniejszona o prowizje na konto organizatora.
Po zakończeniu sezonu obejmującego dana ofertę lub na koniec roku kalendarzowego Agent wystawia rachunek lub fakturę na pobrane prowizje. W przypadku Agentów nie prowadzących własnej działalności gospodarczej zostanie wystawiony rachunek do umowy o dzieło zawartej z Agentem na pozyskiwanie klientów.