Przejdź do treści
Strona główna » Polskie aktualne uprawnienia motorowodne

Polskie aktualne uprawnienia motorowodne

INFO o polskich uprawnieniach motorowodnych.

INFO o polskich uprawnieniach motorowodnych.

 Na podstawie rozporządzenia z dnia:
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r.
Poz. 460
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
 Wprowadzono od roku 2013 następujące warunki uprawiania sportów wodnych:

Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej „uprawianiem sportów motorowodnych”, wymaga zawsze:


1. posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu motorowodniactwa
oraz
2. przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie  do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
3. Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

2. Osoba posiadająca patent kapitana motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych i morskich.

Osoba posiadająca patent kapitana motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych i morskich.

Osoba posiadająca patent mechanika motorowodnego jest uprawniona do pełnienia funkcji kierownika maszyn na jachtach motorowych.

Osoba posiadająca licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych uprawnia do legalnego ciągnięcia narciarza wodnego, wekebordowce, kneebordowca, koła, banana itp.

Osoba posiadająca licencja do holowania statków powietrznych uprawnia do legalnego holowania osób na spadochronie itp.

Zobacz także propozycje szkoleń na wybrane stopnie motorowodne: