Przejdź do treści
Strona główna » Polskie aktualne uprawnienia żeglarskie

Polskie aktualne uprawnienia żeglarskie

INFO o polskich uprawnieniach żeglarskich

INFO o polskich uprawnieniach żeglarskich

 Na podstawie rozporzadzenia z dnia:
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r.
Poz. 460
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
 Wprowadzono od roku 2013 nastepujace warunki uprawiania żeglarstwa:

Prowadzenie statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej „uprawianiem żeglarstwa”, wymaga zawsze:


1. posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa
oraz
2. przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na
jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:

– żeglarza jachtowego;
Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

– jachtowego sternika morskiego;
Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

– kapitana jachtowego;
Osoba posiadająca patent kapitana jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich.

Zobacz także propozycje szkoleń na wybrane stopnie zeglarskie:

[żeglarz]