Pomoce do wykładówZanim zaczniesz przeglądać materiały warto sprawdzić czego będziesz się uczył. Tutaj znajdziesz spis potrzebnej wiedzy do zaliczenia testów egzaminacyjnych.
Wykłady na stopień Żeglarza Jachtowego w postaci plików (*.pdf) do pobrania:

Strefa pobierania ściągnij plik

Wiedza podstawowa do egzaminu

1. Budowa jachtu oraz podstawowy osprzęt jachtowy (BudowaWIATR);
2. Locja śródlądowa (LocWIATR) oraz Podstawy nawigacji morskiej (NawiWIATR)
3. Przepisy śródlądowe i etykieta żeglarska (PrzeWIATR), MPZZM
4. Teoria żeglowania (TeoZeWIATR))
5. Ratownictwo
6. Meteorologia (MeteoWIATR) oraz Ochrona wód przed zanieczyszczeniami (OchronaWIATR)
7. Teoria manewrowania

8. Budowa i eksploatacja silnikow do łodzi.

Komplet materiałów na stopień Żeglarza Jachtowego –Skrypt do pobrania (SkryptZJ-WIATR)

Znaki kardynalne:

Program egzaminów na stopnie żeglarskie od sezonu 2013

Mini słownik angielsko/polski podstawowych zwrotów żeglarskich:

Zakres wymagań egzaminacyjnych na polskie patenty żeglarskie
Zgodnie z: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Zakres wiedzy i umiejętności na stopień:
ŻEGLARZA JACHTOWEGO.

1. Wiedza teoretyczna:
1) budowa jachtów, w tym:
a) zasady obsługi instalacji jachtowych,
b) obsługa silnika jachtowego;
2) teoria żeglowania, w tym:
a) kursy jachtu względem wiatru,
b) wiatr rzeczywisty i pozorny,
c) praca żagli oraz działanie steru,
d) siły działające na jacht,
e) stateczność jachtu,
f) żegluga w trudnych warunkach pogodowych;
3) zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku;
4) podstawy locji, w tym:
a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
b) mapy i przewodniki,
c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
5) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
d) ratowanie człowieka za burtą,
e) udzielanie pierwszej pomocy,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;
6) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
a) skala prędkości wiatru,
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
c) komunikaty meteorologiczne;
7) pomoce nawigacyjne;
8) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
9) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych;
10) etykieta jachtowa ? zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

2. Umiejętności praktyczne:
1) manewry pod żaglami w zakresie:
a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od
boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm ?człowiek za burtą?;
2) manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:
a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
b) umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem,
c) alarm ?człowiek za burtą?;
3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie
do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht;
4) praca w charakterze członka załogi:
a) wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,
b) odpowiadanie na komendy,
c) zachowanie się w czasie alarmu ?człowiek za burtą?;
5) prace bosmańskie:
a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
b) podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.

  j. angielski -> j. polski

anchor chain – łańcuch kotwiczny
anchor winch – winda kotwiczna
autopilot – autopilot
bedlinen – pościel
bilge pump – pompa zenzowa
bimini top – osłona przeciwsłoneczna
binocular – lornetka
boat documents – dokumenty jachtu
boat hook – bosak
bollard – poler
bosun – bosman
bosun’s chair – ławka bosmańska
bow anchor – kotwica na dziobie
bow lines – cumy dziobowe
bow spring – szpring dziobowy
bow thruster – ster strumieniowy
cabin lights – oświetlenie wnętrza
CD player – odtwarzacz CD
check-in – zaokrętowanie
checklist – lista kontrolna jachtu
check-out – wyokrętowanie
crew list – lista załogi
deck – pokład
depthteller – głębokościomierz
diesel tank – zbiornik paliwa
dinghy – ponton
dinghy pump – pompka do pontonu
echo sounder – echosonda
emergency tiller – rumpel zapasowy
fenders – odbijacze
fire extinguisher – gaśnica
first-aid kit – apteczka
fog horn – róg mgłowy
fuel funnel – lejek do paliwa
fuses – bezpieczniki
gangway – trap
gas bottle – butla gazowa
life buoy – koło ratunkowe
life jacket – kamizelka ratunkowa
life raft – tratwa
list of lights – spis świateł
locker – bakista
log book – dziennik jachtowy
main sail battens – listwy grota
moorings – cumy
navigation charts – mapy nawigacyjne
navigation set – zestaw nawigacyjny
oarlocks – dulki
oars – wiosła
outboard engine – silnik do pontonu
paddles – wiosła
pilot book – locja
plotter GPS – odbiornik GPS z ploterem map
radar reflector – reflektor radarowy
roll genoa – genua (duży fok) rolowana wokół sztagu / rollfok
roll main sail – grot rolowany do masztu
rudder – ster
safety harnesses – pasy bezpieczeństwa
sea-cooling pump – pompka chłodząca
shackle – szekla
sheets – szoty
signal flares – flary
spare – zapasowa
speedteller – log
spinnaker pole – spinakerbom
sponge – gąbka
sprayhood – owiewka wiatrowa
steering wheel – koło sterowe
stern anchor – kotwica rufowa
stern lines – cumy rufowe
stern spring – szpring rufowy
swimming ladder – drabinka na rufie
tool box – zestaw narzędzi
torch – latarka
towels – ręczniki
transmission belt – pasek klinowy
water can – kanister na wodę
water hose – wąż do wody
water tank – zbiornik wody
winch handle – korba do kabestanu
winches – kabestany
wind direction indicator – wskaźnik kierunku wiatru

  j. polski -> j. angielski

apteczka – first-aid kit
autopilot – autopilot
bakista – locker
bezpieczniki – fuses
bosak – boat hook
bosman – bosun
butla gazowa – gas bottle
cumy – moorings
cumy dziobowe – bow lines
cumy rufowe – stern lines
dokumenty jachtu – boat documents
drabinka na rufie – swimming ladder
dulki – oarlocks
dziennik jachtowy – log book
echosonda – echo sounder
flary – signal flares
gaśnica – fire extinguisher
gąbka – sponge
genua (duży fok) rolowana wokół sztagu / rollfok – roll genoa
głębokościomierz – depthteller
grot rolowany do masztu – roll main sail
kabestany – winches
kamizelka ratunkowa – life jacket
kanister na wodę – water can
koło ratunkowe – life buoy
koło sterowe – steering wheel – koło sterowe
korba do kabestanu – winch handle
kotwica na dziobie – bow anchor
kotwica rufowa – stern anchor
latarka – torch
lejek do paliwa – fuel funnel
lista kontrolna jachtu – checklist
lista załogi – crew list
listwy grota – main sail battens
locja – pilot book
log – speedteller
lornetka – binocular
łańcuch kotwiczny – anchor chain
ławka bosmańska – bosun’s chair
mapy nawigacyjne – navigation charts
odbijacze – fenders
odbiornik GPS z ploterem map – plotter GPS
odtwarzacz CD – CD player
osłona przeciwsłoneczna – bimini top
oświetlenie wnętrza – cabin lights
owiewka wiatrowa – sprayhood
pasek klinowy – transmission belt
pasy bezpieczeństwa – safety harnesses
pokład – deck
poler – bollard
pompa zenzowa – bilge pump
pompka chłodząca – sea-cooling pump
pompka do pontonu – dinghy pump
ponton – dinghy
pościel – bedlinen
prześcieradła – sheets
reflektor radarowy – radar reflector
ręczniki – towels
róg mgłowy – fog horn
rumpel zapasowy – emergency tiller
silnik do pontonu – outboard engine
spinakerbom – spinnaker pole
spis świateł – list of lights
ster – rudder
ster strumieniowy – bow thruster
szekla – shackle
szpring dziobowy – bow spring
szpring rufowy – stern spring
trap – gangway
tratwa – life raft
wąż do wody – water hose
winda kotwiczna – anchor winch
wiosła – oars
wiosła – paddles
wskaźnik kierunku wiatru – wind direction indicator
wyokrętowanie – check-out
zaokrętowanie – check-in
zapasowa – spare
zbiornik paliwa – diesel tank
zbiornik wody – water tank
zestaw narzędzi – tool box
zestaw nawigacyjny – navigation set