Przejdź do treści
Strona główna » Przepisy

Przepisy

113-27-PRZE-WSPOLNE

Statek stojący na kotwicy w dzień pokazuje: Statek stojący na kotwicy w dzień pokazuje:

112-26-PRZE-WSPOLNE

Światło prawe burtowe ma kolor i zakres świecenia Światło prawe burtowe ma kolor i zakres świecenia

52-19-PRZE-WSPOLNE

Która grupa sygnałów to sygnał SOS? Która grupa sygnałów to sygnał SOS?

28-15-PRZE-WSPOLNE

Który ze statków ma pierwszeństwo w tej sytuacji? Który ze statków ma pierwszeństwo w tej sytuacji?

31-16-PRZE-WSPOLNE

Wywieszony czarny stożek wierzchołkiem do dołu oznacza: Wywieszony czarny stożek wierzchołkiem do dołu oznacza:

34-17-PRZE-WSPOLNE

Za bezpieczeństwo żeglugi odpowiedzialny jest: Za bezpieczeństwo żeglugi odpowiedzialny jest: