Przejdź do treści
Strona główna » Wytyczne szkoleniowe

Wytyczne szkoleniowe

WYTYCZNE SZKOLENIOWE NA PATENTY ŻEGLARSKIE PZŻ

SYSTEM SZKOLENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO NA STOPNIE ŻEGLARSKIE

WYTYCZNE SZKOLENIOWE NA PATENTY ŻEGLARSKIE PZŻ

SYSTEM SZKOLENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO NA STOPNIE ŻEGLARSKIE
Na podstawie art.53a ust.3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tj.Dz.U z 2001r. nr 81 poz.889 z późniejszymi zmianami), Polski Związek Żeglarski przyjął system szkolenia i egzaminowania na kolejne stopnie żeglarskie. System uwzględnia zapisy w sprawie szkolenia, egzaminowania i wydawania patentów zawarte w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa.( Dz.U. nr 105 poz. 712).

SZKOLENIE NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO- PROGRAM SZKOLENIA Osoba odbywająca szkolenie na stopień żeglarza jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:
A)Wiedza teoretyczna:
1. Przepisy – wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych   drogach wodnych odnoszące się do żeglugi jachtowej:

– prawo drogi,
– sygnały wzrokowe i dźwiękowe,
– sygnały wzywania pomocy,
– znaki żeglugowe,
– wypadki i awarie,
– zasady postępowania,
– elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich,   przepisy portowe,
– etykieta jachtowa
– zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

2. Budowa i obsługa jachtu:
– nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego,
– zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi,
– zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.

3. Teoria żeglowania:
– wiatr rzeczywisty i pozorny,
– kursy jachtu względem wiatru,
– siły działające na jacht,
– zawietrzność i nawietrzność,
– współpraca żagli,
– działanie steru,
– stateczność jachtu.

4. Locja:
– oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego,
– żegluga na rzece,
– elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych
– śluza, jaz,
– elementarne wiadomości o:
– oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich (system IALA),
– księgach locji,
– spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych,
– mapach morskich.

5. Ratownictwo:
– środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi,
– zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
– wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych,
– podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
– Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),
– ratownictwo brzegowe,
– Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
– podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach   na jachcie w czasie rejsów,
– żegluga w niebezpiecznych warunkach.

6. Teoria manewrowania:
– zasady wykonywania manewrów żeglarskich,

– umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu (halsowanie).

7. Meteorologia:
– podstawowe wiadomości o wiatrach
– znajomość skali Beauforte’a,
– podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych,
– niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
– znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów   meteorologicznych w mediach,.
– podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

8. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego

B) Umiejętności praktyczne:
1.Eksploatacja jachtu śródlądowego
– taklowanie jachtu, klar jachtu,
– obsługa żagli, osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie,
– zasady cumowania jachtu,
– umiejętność wiosłowania,
– obsługa silnika zaburtowego,
– umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego.

2. Prace bosmańskie
– umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
– podstawowe naprawy jachtu i osprzętu.
3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o   długości kadłuba większej niż 5,5m pod żaglami:
– manewry podstawowe:
– zwrot przez sztag,
– zwrot przez rufę,
– odejście od nabrzeża,
– dojście do nabrzeża,
– alarm „człowiek za burtą”.
– manewry dodatkowe:
– stawanie w dryf,
– dojście do boi,
– odejście od boi,
– stawanie na kotwicy,
– zejście z kotwicy.
4. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym o   długości kadłuba większej niż 5,5m na silniku:
– manewry podstawowe:
– odejście od nabrzeża,
– dojście do nabrzeża,
– manewry dodatkowe:
– dojście do boi,
– odejście od boi,
– holowanie pojedynczego jachtu.

5. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

C). Zalecenia:
1. Wskazane jest aby szkolenie praktyczne manewrów pod żaglami odbywało się w etapie początkowym na jachtach otwartopokładowych typu slup, a w etapie zaawansowanym na jachtach kabinowych typu slup.
2. Mając na uwadze program szkolenia zaleca się następujący zakres czasowy szkolenia – wiedza teoretyczna – 20 godz. – umiejętności praktyczne – 80 godz.