Przejdź do treści
Strona główna » Zastaw za krótkotrwałe wypożyczenie sprzętu.

Zastaw za krótkotrwałe wypożyczenie sprzętu.

Ze względu na coraz bardziej zaostrzane przepisy, wydane w 1974r, zakazujące przetrzymywania dowodu osobistego ( uregulowane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z jej art. 33, ?dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie?. Oznacza to, że dowód osobisty może zatrzymać jedynie ten podmiot, któremu takie uprawnienie przyznaje przepis rangi ustawowej.

Ze względu na coraz bardziej zaostrzane przepisy, wydane w 1974r, zakazujące przetrzymywania dowodu osobistego ( uregulowane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z jej art. 33, ?dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie?. Oznacza to, że dowód osobisty może zatrzymać jedynie ten podmiot, któremu takie uprawnienie przyznaje przepis rangi ustawowej. Wśród podmiotów ustawowo uprawnionych do zatrzymania dowodu osobistego w celu prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych czy dochodzeniowo-śledczych jest m.in. policja. Zatrzymanie cudzego dowodu osobistego przez podmioty nieuprawnione stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 55 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Stanowi on, że ten, kto zatrzymuje cudzy dowód osobisty, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.) ; jesteśmy zmuszeniu odstąpić od tej formy zastawu. Jednocześnie zdając sobie sprawę z wygody takiego rozwiązania , dogodnego przede wszystkim dla klienta, chcemy pastwa przeprosić za utrudnienia. Niestety zdarzające się coraz częściej próby zarzucania nam, że łamiemy prawo, powodują, że musimy całkowicie zrezygnować z tej wygodnej formy zastawu. Ponadto aby wyjść na przeciw nie kończącym się dyskusjom na powyższy temat chcemy zaznaczyć, że mamy z większością Państwa podobne zdanie i nie rozumiemy czemu Polakowi, konsumentowi, klientowi nie wolno z własnej woli i dla własnej wygody korzystać z podstawowego dokumentu tożsamości w najprostszych życiowych operacjach, wtedy gdy tego potrzebujemy i jest to dla nas korzystne!!!. Nie mniej, nie widzimy tu dłużej pola do dyskusji i wszystkich Państwa uczulamy, że ta forma już nie obowiązuje. Co zatem idzie aktualnie musisz pamiętać o zabraniu gotówki na kaucję lub innego dowodu tożsamości (najlepiej prawo jazdy). W innym przypadku sprzęt nie będzie wydany.