Przejdź do treści
Strona główna » żeglarz jachtowy

żeglarz jachtowy

„Żeglarz jachtowy” jest w Polsce pierwszym stopniem uprawnień żeglarskich. Program szkolenia na ten stopień, uczy podstaw żeglowania, głównie po śródlądziu, w tym pracy w charakterze załogi, manewrowania jachtem i dowodzenia.

Aby wypożyczyć dowolny jacht żaglowy na wszystkich wodach śródlądowych w Polsce wystarczy patent żeglarza jachtowego.

„Żeglarz jachtowy” jest w Polsce pierwszym stopniem uprawnień żeglarskich. Program szkolenia na ten stopień, uczy podstaw żeglowania, głównie po śródlądziu, w tym pracy w charakterze załogi, manewrowania jachtem i dowodzenia.

Aby wypożyczyć dowolny jacht żaglowy na wszystkich wodach śródlądowych w Polsce wystarczy patent żeglarza jachtowego.

Żeglarz jachtowy uprawniony jest do:

 • Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych
 • Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 8,5 m po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
 • Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej posiadającej co najmniej patent żeglarza jachtowego.

Do uprawiania żeglarstwa w stopniu żeglarza jachtowego jest uprawniona osoba, która:
a) ukończyła 12 rok życia,
b) ukończyła szkolenie na stopień żeglarza jachtowego, 
c) zdała egzamin na stopień żeglarza jachtowego.

Dokonaj wyboru trybu i miejsca szkolenia, a następnie zapoznaj się z warunkami szczegółowymi i terminami danej imprezy, klikając w tekst wyróżniony podkreśleniem.
WEEKENDOWE nad Zal. Zegrzyńskim kolejne 6 sobót i i niedziel
STACJONARNE na Mazurach kolejne 14 dni

CODZIENNE nad Zalewem Zegrzyńskim kolejne 12 lub 9 dni (wersja dla opływanych)

INDYWIDUALNE nad Zalewem Zegrzyńskim

Jak wybrać kurs?

Główne kryteria wyboru to czas, termin, tryb, miejsce i cena. Bez względu na wybór szkolenia, jakość zawsze najwyższa. Efektywność wg nas jest największa na kursach weekendowych.

Czas.
Jeżeli jesteś początkujący i o żeglarstwie nie wiesz nic lub prawie nic, to powinieneś wybrać dowolny z kursów, przy którym nie ma adnotacji „dla zaawansowanych”. Jeżeli zależy Ci na tym żeby kurs trwał jak najkrócej, a cena nie stanowi dla ciebie problemu, polecamy szkolenie indywidualne.

Termin.
Działamy od kwietnia do listopada i praktycznie co 3 tygodnie rozpoczyna się regularny kurs. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. jeżeli żaden termin regularny Ci nie pasuje, a cena nie stanowi dla ciebie problemu polecamy szkolenie indywidualne.

Miejsce.
Polecamy szczególnie kursy w naszej bazie nad Zalewem Zegrzyńskim pod Warszawą. Okolica i klimaty całkowicie wakacyjne, 1/2 godziny drogi od stolicy.
Dobry dojazd.
Miejsce atrakcyjne tak dla warszawiaków, ze względu na bliskość, jak i dla przyjezdnych z całej Polski i zagranicy, ze względu na wyjątkową możliwość połączenia żeglarskich klimatów wakacyjnych i warszawskich atrakcji kulturalnych.
Inne miejsca w Polsce to oferta głównie wakacyjna ale nie tylko …

Tryb.
Szkolenia na patenty mają różne formy terminowo/czasowe:
weekendowe, –codzienne, –stacjonarne, mieszane, –indywidualne.
Większość kursów regularnych trwa 12 dni. W przypadku kursów weekendowych jest to kolejne 6 weekendów. W przypadku kursów codziennych i stacjonarnych jest to kolejne 12 dni. Na szkoleniach indywidualnych czas i termin szkolenia dostosowujemy do twoich potrzeb i możliwości.
Forma stacjonarna różni się od codziennej tym, że przybiera formę zgrupowania (obozu), na którym większość uczestników korzysta z noclegu i wyżywienia, a uczestnicy podlegają programowi i opiece 24 godzinnej.

Cena.
Koszt szkolenia na kursie regularnym w Akademii Żeglarskiej jest najnizszy dla kursów codziennych a potem weekendowych gdyz dotyczą samego szkolenia.
Koszt imprezy wzrasta o koszty noclegu i wyżywienia na kursach stacjonarnych.
Koszt szkolenia indywidualnego jest najwyższy i zależy od ilości osób szkolonych. W tej wersji jednak szkolenie jest bardzo intensywne i można je skrócić do minimum.
Cena nigdy nie wpływa na jakość szkolenia.

Uwaga:
Kończąc kurs na żeglarza jachtowego w Akademii Żeglarskiej możesz za dodatkową, ulgową opłatą zdobyć patent sternika motorowodnego rozszerzający twoje uprawnienia wodniackie do prowadzenia jachtów motorowych.

Niezależnie od kursów na patenty prowadzimy szkolenia uzupełniające, z którymi warto się zawczasu zapoznać.

Poniżej oficjalny program szkolenia zatwierdzony i wymagany na stopień żeglarza jchtowego.

2. SZKOLENIE NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

  Osoba odbywająca szkolenie na stopień żeglarza jachtowego powinna

   opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 

2.1. Wiedza teoretyczna:

  1. Przepisy

 

  wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące

  na śródlądowych drogach wodnych odnoszące się do żeglugi jachtowej:

– prawo drogi, 

– sygnały wzrokowe i dźwiękowe,

  – sygnały wzywania pomocy,

  – znaki żeglugowe,

  – wypadki i awarie –

  zasady postępowania,

  – elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na  wodach morskich, przepisy portowe,

  – etykieta jachtowa ? zasady zachowania się na jachcie i obyczaje  żeglarskie.

 1. Budowa i obsługa jachtu

  nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego,

  zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi,

  zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.

 1. Teoria żeglowania

  –

  wiatr rzeczywisty i pozorny,

  kursy jachtu względem wiatru,

  siły działające na jacht,

  zawietrzność i nawietrzność,

  współpraca żagli,

  działanie steru,.

  stateczność

  jachtu.

 

 1. Locja

  –

  oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego,

  –

  żegluga na rzece,

  –

  elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych ? śluza, jaz,

  –

  elementarne wiadomości o:

– oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich (system IALA),

– księgach locji,

– spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych,

    – mapach morskich.

 

 1. Ratownictwo

  środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi,

  zasady zachowania się po wywrotce jachtu,

  wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych,

  podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:

  Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),

  ratownictwo brzegowe,

  – Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,

  podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie w czasie rejsów,

  – żegluga w niebezpiecznych warunkach.

 1. Teoria manewrowania

  zasady wykonywania manewrów żeglarskich,

  umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu (halsowanie).

 

 1. Meteorologia

  podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte?a,

  podstawowa znajomość

  wybranych zjawisk meteorologicznych,

  niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,

  znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach,.

  podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

 

 1. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego

 

2.2. Umiejętności praktyczne:

 

  1.Eksploatacja jachtu śródlądowego

  taklowanie jachtu, klar jachtu,

  obsługa żagli, osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie,

  zasady cumowania jachtu,

  umiejętność wiosłowania,

  obsługa silnika zaburtowego,

  umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego.

 

 1. Prace bosmańskie

  umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,

  podstawowe naprawy

  jachtu i osprzętu.

 

 1. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5m pod żaglami:

– manewry podstawowe:

  zwrot przez sztag,

  zwrot przez rufę,

  odejście od nabrzeża,

  dojście do nabrzeża,

  alarm ?człowiek za burtą?.

  manewry dodatkowe:

  stawanie w dryf,

  dojście do boi,

  odejście od boi,

  stawanie na kotwicy,

  zejście z kotwicy.

 

 1.  Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym

    o długości kadłuba większej niż 5,5m na silniku:

  manewry podstawowe:

  odejście od nabrzeża,

  dojście do nabrzeża,

 

  manewry dodatkowe:

  dojście do boi,

  odejście od boi,

  holowanie pojedynczego jachtu.

 

5. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.