Przejdź do treści
Strona główna » Strefa kadry

Strefa kadry

 Strefa kadry

 Strefa kadry

 Sprawy związane ze szkoleniem i działaniami wokół szkolenia, na przystani od roku 2013

Jesteśmy w nowym miejscu ! Obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej!
Mamy nowe otwarcie, a co za tym idzie organizujemy sie na nowo.
Poniżej znajdziecie materiały i zalecenia na ten sezon. Będą się pojawiały na bieżąco.

Od tego roku działamy wg nowych zasad sprecyzowanych rozporządzeniem ministry sportu. Dla ciekawych podaję link do tekstu rozporządzenia.

Jest to rozporządzenie: Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r.
Poz. 460
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Najważniejsze zmiany formalne:

– zniesienie konieczności szkolenia przed przystąpieniem do egzaminu na dany patent. Innymi słowy istnieje możliwość podejścia eksternistycznego do egzaminu;
– zlikwidowanie stopnia sternika jachtowego;
– podniesienie uprawnień żeglarza i sternika morskiego;
– możliwość wymiany patentu sternika na patent sternika morskiego z nabytymi nowymi uprawnieniami.
– zniesienie wymogu przedkładania zaświadczenia od lekarza;
– podniesienie cen za egzaminy

W przypadku stopni motorowodnych oprócz zmian podobnych do stopni żeglarskich przełomowa zmian jest podniesienie uprawnień sternika motorowodnego podobnie jak żeglarza do pływania bez ograniczeń po śródlądziu na wszystkim co jest uznawane za lodź motorową.

Zmiany w zakresie szkoleń. W związku z tym że szkoleń jako takich formalnie nie ma, zmiany dotyczą wyłącznie tematyki i wymogów egzaminacyjnych. Aktualne wymagania egzaminacyjne znajdziesz tutaj.

– z przedmiotów teoretycznych zawężono budowę jachtu wyłącznie do obsługi instalacji jachtowych oraz obsługi silnika;
– z teorii żeglowania wyrzucono zagadnienia dotyczące aerodynamiki, zawężając zagadnienia teoretyczne wyłącznie do tych, które maja zastosowanie w praktyce turystycznej;
– z przepisów zostawiono wyłącznie zagadnienia dotyczące prawa drogi;
– dodano tematy nowe : –  pomoce nawigacyjne; – ochrona wód przed zanieczyszczeniami; – teoria manewrowania.

Z zagadnień praktycznych zakres manewrów nie uległ zmianie ale na egzaminie nie wyodrębniono manewrów koniecznych zostawiając egzaminatorowi swobodę wyboru  które manewry należy wykonać.

W związku z powyższym oraz faktem, że zarówno ustawodawca jak i zainteresowani zdobyciem patentu chcą wyłącznie posiąść minimum wiedzy niezbędnej do ogarnięcia działań na jachcie wydaje się być możliwe i uzasadnione skompresowanie tematyki szkolenia praktycznego do niezbędnej wiedzy w pigułce.
Tutaj znajdziecie nowe wytyczne szkoleniowe, które właśnie wymyślam, próbując dociec co ustawodawca miał na myśli.

Rok 2013 to pod każdym względem dla nas rok nowego otwarcia. To wymusza pewne zachowania ale staje się także dla mnie pretekstem do naprawienia tego co od dawna narastało powodując nie dobre klimaty.
Oczekuję od Was zachowań profesjonalnych, na miarę czasów w jakie wchodzimy. Rozumiem pod tym zachowania, w których potraficie zachować odpowiedni dystans miedzy instruktorem i klientem, a także rozumiecie role, które pełnicie w danej sytuacji. Żeglarstwo to sport towarzyski i często w związku z tym niepostrzeżenie wypadacie ze swoich ról, a jest to niebezpieczne, szkodliwe i nieprofesjonalne.

A zatem od tego roku nie słyszę NIGDY wypowiadania złych opinii na temat Akademii Żeglarskiej w trakcie  trwania waszego stosunku klient / usługodawca. I warto zrozumieć, ze dotyczy to zarówno chwili jak szkolicie na łódce jak i ogniska przy którym pijecie piwo. Mówiąc tak bowiem, nie tylko wystawiacie złą opinie Akademii ale także dyskwalifikujecie siebie jako pracowników.

Sprawy związane ze szkoleniem i działaniami wokół szkolenia, na przystani do roku 2013.

Regulaminy:
1. kursu,
2. uczestników,
3. instruktorów,
4. pływań dodatkowych w ramach kursu
Warunki szczegółowe komercyjnych pływań indywidualnych doszkalających .

Czynności instruktora nie ujęte w regulaminie (za które jest on odpowiedzialny):

– otworzenie i zamkniecie jachtu
– otworzenie i zamkniecie silnika w hangarze i na wodzie
– osobiste zawiązanie lub skontrolowanie węzła na boi rufowej
– sprawdzenie czy nic nie zostało na jachcie po zajęciach
– sprawdzenie ilości paliwa w silniku przed wypłynięciem
– wpisywanie bieżących usterek na jachcie do książki pływań
– bieżąca kontrola żagli („opaskowanie” likliny na rogach do drzewc) i ogólnego przygotowania jachtu do zajęć

Pomoce instruktora.
Materiały (.doc) możliwe do edycji wg. własnego uznania

Konspekty zajęć:

– zajęcia praktyczne na wodzie
1. zajęcia 1-2
2. zajęcia 3-4
3. zajęcia 5-6

Procedury Akademii.

1.Procedury portowe :

Jak ustawiamy jachty w porcie?

– OMEGI:
Jachty stoją dziobem do kei.
Każda omega ma swój numer, który powinien odpowiadać numerowi stanowiska na którym stoi.
Na jednej boi stoją dwie łodzie.
Cumy rufowe wiążemy do pętli na linie pod boją (NIE do baniaczka, który podtrzymuje line).
Cumę należy przywiązać ciasno do pętli, zaciskając węzeł tak aby nie mógł przesuwać się pod wpływem falowania, przecierając linę. (np. 3 ciasne półsztyki) NIE cumujemy na biegowo.
Dwie łodzie na jednej boi cumujemy na wewnętrznych knagach rufowych.
Rumpel przywiązujemy krawatem do zrębnicy kokpitowej.
Miecz powinien być podniesiony co zmniejsza przechył podczas falowania.
Płetwa sterowa powinna być opuszczona aby zminimalizować jej myszkowanie podczas rozkołysu.
Fały zabezpieczone węzłem rożkowym, napięte i przyknagowane.
Cuma dziobowa przywiązana do ucha na kei, najlepiej dwupunktowo.
Końce na zero na brzegu, luz wybrany z jachtu.
Cumy dziobowe i rufowe należy tak wyregulować aby jacht stał możliwie daleko od nabrzeża ale nie mniej niż 1/2 metra, a najlepiej na odległość pewnego skoku.

-FORTUNY :
Jachty stoją rufą do kei. Każdy stoi na swojej boi na cumie dziobowej do boi i na dwóch rufowych do pomostu. Cumy rufowe powinny być poprowadzone przez kosze rufowe które w tym przypadku spełnią rolę kluzy. Dodatkowo zakładamy szpring dziobowy od strony jeziora. Sposób wiązania do boi jak dla OMEG.
Pawęż zabezpieczona dwoma oponami.
Ster podniesiony do góry. Miecz podniesiony. Jachty stoją na odległość skoku od pomostu.

2.Procedury lądowe:

Hangar:

– do hangaru wchodzi wyłącznie instruktor lub instruktor ze swoja wachtą
– sprzęt powinien być wydawany i podbierany przez osobę do tego
wyznaczoną lub przez instruktora;
– wyłącznie instruktor pobiera klucze do jachtu oraz do silnika, otwiera je i
zamyka. Klucze pobieramy od „hangarowego” lub z tablicy z kluczami. Klucze od łódek są podpisane nazwą i typem jachtu. Klucze od silników maja numery zgodne z numerem na pokrywie z tyłu silnika. Pobieramy obydwa klucze i spinamy je razem. Na koniec dnia klucze rozdzielamy i odwieszamy każdy na swoje miejsce.
Instruktor jest odpowiedzialny za zabezpieczenie jachtu i silnika
przed kradzieżą lub zniszczeniem.

Nabrzeże i pomosty:

– instruktor odpowiada za bezpieczeństwo załogi na pomoście. Powinien pouczyć kursantów o zachowaniu się w tym miejscu oraz o grożących pułapkach. Śliskie płyty betonowe (nie wchodzimy na ogloniałą cześć zieloną), nie skaczemy z wysokiego dziobu na deski pomostu tylko schodzimy. Nie podkładamy części ciała miedzy jacht a nabrzeże.

3. Procedury w typowych sytuacjach podczas szkolenia:

– podczas ćwiczenia dojść do nabrzeża instruktor jest zobowiązany wyznaczyć osobę do asekuracji jachtu podczas wykonywania manewru.
Niedopuszczalne jest dochodzenie do nabrzeża hamując bosakiem.
Wyznaczona osoba asekuruje jacht przed uderzeniem w pomost oponą, odbiera cumę, ostrzega inne nadpływające jachty.

– w przypadku gdy jachty na wodzie podczas szkolenia zostaną zaskoczone przez burzę należy natychmiast zredukować ożaglowanie pozostając na foku i spłynąć do najblizszego brzegu lub na silniku do przystani.

– jachty na wodzie podczas szkolenia powinny być zawsze w zasięgu widoczności wachtowego lub w polu widzenia z naszej przystani.

– nie należy przedłużać zajęć ponad przyjęte ramy czasowe.

– w czasie chwilowej ulewy, o ile KWŻ nie zarządzi inaczej instruktor powinien zapewnić swojej wachcie zajęcia w ramach załogi (węzełki, teoria, konsultacje) w miejscu zadaszonym lub w kabinie jachtu do czasu przeczekania.

Reklama.
Koledzy instruktorzy. Bez reklamy nic dzisiaj nie może istnieć. Czynimy wiele starań, za pomocą wielu sił i środków żeby nasze imprezy i sama Akademia była widoczna na rynku. Bez klientów nie będzie pracy i w dużym stopniu od skutecznego dotarcia do klienta zależy to jak kreujemy nasze działania.
Dzisiaj nie ma lepszych i gorszych sposobów docierania do ludzi. Także te najprostsze są ważne i efektywne. To także Twoja szansa na pracę i wspólną zabawę. Dlatego włącz się aktywnie, pomóż w dotarciu do klienta ….

Poniżej można pobrać ogłoszenie do powieszenia. Jeżeli każdy z nas powiesi je w swojej okolicy i przyciągnie tylko 5 osób w sezonie to w sumie będzie ich nawet o kilkadziesiąt osób więcej !

Ogłoszenie o kursach nad Zalewem na sezon 2010 (plik pdf.)

Ubezpieczenie OC instruktorów w ramach zbiorówki PZŻ.

Drodzy koledzy. PZŻ robi dla nas bardzo niewiele, właściwie można by rzec od lat traktuje nas przedmiotowo. Nie mniej, choć „nie jedna jaskółka czyni wiosnę”, inicjatywa w sprawie ubezpieczeń OC wydaje się być ciekawą propozycją. Poddaje ją Waszej uwadze. Biorąc pod uwagę wartość sumy ubezpieczenia i region całej Europy to ciekawa propozycja.

Ubezpieczenie OC dla Instruktorów PZŻ
Informujemy wszystkich instruktorów PZŻ o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy pomiędzy PZŻ, a PTU S.A. dotyczącej indywidualnych ubezpieczeń OC instruktorów PZŻ.

Ramowe warunki umowy:

  1. Ubezpieczenie dotyczy szkolenia i egzaminowania na stopnie żeglarskie lub instruktorskie.
  2. Kwota ubezpieczenia – 100 000 zł.
  3. Region działalności – Europa.
  4. Okres ubezpieczenia 30.04.2008 – 29.04.2009 r. (!)
  5. Opłata polisy – 100 zł .
  6. Warunek zawarcia umowy: brak roszczeń z tytułu OC zgłaszanych w stosunku do instruktora w okresie ostatnich trzech lat

Szczegóły umowy na druku wniosku o ubezpieczenie ( zobacz ) oraz na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A. – http://www.ptu.pl/owu/OWU_OC_M_01.11.2007.pdf .
Każdy z instruktorów PZŻ (MIŻ, IŻ) chcący posiadać to ubezpieczenie zobowiązany jest wypełnić druk wniosku, wysłać go do biura PZŻ i wpłacić na konto PZŻ kwotę 100 zł ( przy wpłacie oprócz imienia i nazwiska podać dopisek ” OC instruktora żeglarstwa – polisa: AOE nr 001953 „.

Wasze prawa i nasza polityka.
Drodzy koledzy instruktorzy! Klub, Akademia, firma jakiej nazwy by nie użyć to nie budynki, miejsce czy jachty. To ludzie! To ludzie tworzą jakość, atmosferę, poziom i klimat. To dla ludzi chce się wracać lub nie …..
Dlatego staramy się namawiać Was żebyście w miarę możliwości działali z nami trwalej, dłużej częściej, a nie tylko z doskoku. Tylko stała w swoim trzonie kadra może tworzyć na prawdę dobrą jakość szkolenia i fajną atmosferę.
Dlatego wszyscy związani z nami na dłużej, aktywni i twórczy mogą poza zarabianiem pieniędzy korzystać także bezpłatnie z naszego sprzętu, noclegu, gratisowych imprez klubowych i innych przywilejów. W zamian oczekujemy od czasu do czasu spontanicznej pomocy przy niektórych pracach przy sprzęcie, reklamie czy organizacji.
Jesteśmy także otwarci na wszelakie Wasze sugestie, inicjatywy czy spontaniczne pomysły tak komercyjne jak i czysto towarzyskie czy klubowe.
Tylko razem możemy tworzyć coś twórczego z satysfakcją dla wszystkich.
Dlatego jeżeli chcesz, możesz coś zrobić ponad codzienną pracę to mów o tym „and let me know … „

Bądzcie aktywni!
Dzięki temu Akademia będzie bardziej widoczna, uczestnicy naszych imprez zadowoleni a Wy kochani…

Blogujcie – www.zeglarskiedylematy.blog.onet.pl

Jeżeli masz ochotę zostać naszym blogerem i zostawić swoje osobiste przemyślenia na tematy żeglarskie napisz do mnie z bloga.
Dostaniesz wejściówkę do blogowania.

Fotografujcie – www.zeglarskiefoto.fotosik.pl
login: zeglarskiefoto
hasło: akademia

Jeżeli masz ochotę zostać naszym fotografem i mieć swój wkład w robieniu zdjęć z naszych imprez napisz do mnie z naszej galerii i zamieszczaj zdjęcia z naszych imprez. Załóż własny katalog imprezy albo konkretnego zdarzenia.
Zdjęcia wyjątkowe oraz innych członków kadry koniecznie mi prześlij. Zamieszczę je w naszej galerii kadry.

Zaglądajcie do galerii zdjęć kadry. Komentujcie, nie stójcie z boku, praca to nie wszystko …

Pozdrawiam.

Marcin

Sprawy związane z zatrudnieniem.

Budujemy platformę e-lerningową