Przejdź do treści
Strona główna » Strona testowa kursów weekendowych

Strona testowa kursów weekendowych

 

 

 

 

KURSY WEEKENDOWE na stopień żeglarza jachtowego

nad Zalewem Zegrzyńskim – warunki szczegółowe.

  

Charakterystyka imprezy.
Kurs na pierwszy stopień uprawnień żeglarskich. Patent umożliwia pływanie po śródlądziu bez ograniczeń pod żaglami i na silniku pomocniczym na jachcie żaglowym. Program uczy skutecznego i bezpiecznego pływania jachtem oraz przygotowuje do egzaminu. Wszystkie zajęcia odbywają się w jednym miejscu. Po zakończeniu szkolenia na miejscu egzamin państwowy.
Tryb szkolenia to 6 kolejnych weekendów (12 dni) + egzamin. Dla osób początkujących i zaawansowanych.

 

 

 

1. *20.03 – 02.05.2010r.

  plus święto 1.05, bez świąt 4/5.04.

egzamin 03.05.2010

Terminy : 2. 17.04 – 22.05.2010r.   plus święto 3.05.

egzamin 23.05.2010

(12 dn: sb, ndz) 3. 08.05 – 13.06.2010r.     egzamin 19.06.2010
  4. 29.05 – 27.06.2010r.   plus święto 3/4.06. egzamin 03.07.2010
Uwaga: 5. 19.06 – 25.07.2010r.     egzamin 31.07.2010
Proponowane 6. 10.07 – 15.08.2010r.     egzamin 21.08.2010
terminy 7. 31.07 – 05.09.2010r.     egzamin 11.09.2010
egzaminów są 8. 21.08 – 26.09.2010r.     egzamin 02.10.2010
nieobowiązkowe. 9. 11.09 – 17.10.2010r.     egzamin 23.10.2010
         

 

 

*Uwaga: Termin dla twardzieli, którym zależy na maksymalnie szybkim zdobyciu patentu. Woda bardzo zimna, pogoda skrajnie zmienna…


Jeżeli obok terminu imprezy nie ma oznaczenia „BRAK MIEJSC” oznacza to, że nic nie stoi na przeszkodzie, byś mógł wziąć w niej udział.

Program: Szczegółowy harmonogram kursu – Tutaj znajdziesz dokładną informację o tym, czego się będziesz uczyć. Zajrzyj koniecznie!!!
Organizacja
szkolenia:
W programie kursu przewidziano ok. 90 godz. pływania i 18 godz. teorii. Szkolenie odbywa się, zgodnie z wytycznymi szkoleniowymi i egzaminacyjnymi PZŻ, na dwóch rodzajach jachtów: odkrytopokładowych OMEGACH oraz kabinowych typu FORTUNA i MORS.


Zajęcia obejmują 7,5 godz. pływania, 1.5 godz, wykładów, 1 godz. przerwy w czasie: 8.30-18.30
Czas szkolenia dobrano optymalnie przy założeniu, że na jachcie pływa maksymalnie 5 osób szkolonych plus instruktor.

Skład wachty może ulegać zmianie, ale pozostawiamy Państwu wolną rękę w doborze załóg. Nad całością szkolenia czuwa KWŻ (Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego). KWŻ (terminy wiosenne)-Agnieszka K.

DLA OSÓB NIE MOGĄCYCH UCZESTNICZYĆ WE WSZYSTKICH ZAJĘCIACH – POD KONIEC KURSU MOŻLIWOŚĆ ĆWICZENIA Z INSTRUKTORAMI W TYGODNIU

Pomoce szkoleniowe:

Akademia Żeglarska zapewnia nieodpłatnie pomoce szkoleniowe do użytku wewnętrznego, głównie w postaci materiałów pomocniczych do wykładów i zajęć praktycznych (komendy, pytania testowe, inne) Pomoce dostępne są w postaci elektronicznej. Na zakończenie kursu zostanie udostępniony bank pytań egzaminacyjnych obejmujących zagadnienia z teorii. Zakup dodatkowej literatury nie jest konieczny w przypadku regularnego uczęszczania na zajęcia. Dla osób chcących poszerzyć swoja wiedzę udostępniamy odpowiedni spis pozycji, które można nabyć w księgarniach lub za naszym pośrednictwem.

Koszt kursu:
(ceny brutto)
700zł – cena normalna
650zł – cena ulgowa
Jezeli przewidziano promocję sprawdź jej warunki !
 

Cena ulgowa przysługuje:
– młodzieży uczącej się do lat 26-ciu;
– rodzinom (małżeństwo, rodzeństwo, rodzice-dzieci);
– uczestnikom naszych poprzednich imprez;
– grupom od 4 osób wzwyż;

Ulgi nie mogą się kumulować. Podane ceny obowiązują do dnia rozpoczęcia kursu, a w przypadku promocji do dnia jej ustania.

Cena obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz ubezpieczenie NW na sumę 5000zł

Cena egzaminu i patentu nie jest wliczona w cenę kursu.

Cena nie zawiera : dojazdu, noclegu, wyżywienia.

Warunki płatności:

Osoba zdecydowana na udział w kursie, rezerwuje miejsce, przesyłając do nas „Kartę kwalifikacyjną”, a następnie wpłaca zaliczkę wysokości co najmniej 40% kosztu kursu. Całość płatności za kursy weekendowe może być regulowana w ratach jako uzupełnienie zaliczki najpóźniej do trzecich zajęć włącznie, a nie jak ma to miejsce na innych imprezach codziennych – w dniu rozpoczęcia.

Miejsce:
(opis, zdjęcia, położenie)
Szkolenie typu”compact” wszystkie zajęcia odbywają się w jednym czasie i miejscu. Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywają się w naszej Bazie w Zegrzu Północnym, w każdą sobotę i niedzielę (ewentualnie + dni dodatkowe) od godz. 8.30 do 18.30. Żadnych innych zajęć nie ma. Ośrodek posiada pełną infrastrukturę żeglarską, noclegową i gastronomiczną.
W sąsiedztwie także ośrodki o innym standardzie noclegowym.
Na kursach weekendowych osoby zainteresowane noclegiem i wyżywieniem załatwiają to sobie we własnym zakresie na miejscu.

Dojazd:
(mapa, GPS,autobusy, opis)

Transportem publicznym lub samochodem.
Większość z Państwa zabiera się samochodami, to też już po pierwszych zajęciach dojazd na miejsce nie stanowi problemu. Jeżeli masz jakikolwiek kłopot z dojazdem na pierwsze zajęcia – zadzwoń ( 022 834 87 92 022 834 87 92 ).

Uczestnicy: Na kursach weekendowych przeważają osoby dorosłe, w wieku 18 – 75 lat. W większości to aktywni ludzie w wieku 25-50 lat. Zdarzają się także całe rodziny z młodzieżą od 12. roku życia. Na tym kursie nie ma limitów wieku.
Egzamin:
(terminy,warunki,
ceny, wytyczne)
Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Egzamin formalny na patent zdajecie państwo najczęściej w naszym ośrodku, na sprzęcie na którym odbywało się szkolenie. Ostatecznie jednak o terminie i miejscu zdawania egzaminu decydujecie sami.
 

Szkolenia regularne zakończone są egzaminem oficjalnym na patent w najbliższym** terminie po ukończeniu kursu (w kolejny dzień lub weekend w zależności od trybu szkolenia).

**jeżeli z powodów od nas niezależnych w najbliższy dzień/weekend egzamin odbyć się nie może, wyznaczamy kolejny najbliższy termin lub kierujemy na egzaminy centralne organizowane przez PZŻ.

Przygotowanie do zajęć:

Na zajęcia należy się stawić punktualnie, zgodnie z programem dziennym. Należy posiadać ze sobą strój adekwatny do warunków atmosferycznych. Niezbędne jest ubranie przeciwdeszczowe: kurtka i spodnie, a także obuwie z miękką podeszwą np. adidasy lub trampki. Również wskazana jest kompletna odzież na zmianę w przypadku przemoczenia. Prosimy także o zabranie przyborów do pisania.

Dokumenty i czynności potrzebne do:
– kursu

1. Poświadczenie opłaty za kurs ( na pierwsze zajęcia) jeżeli nie dostałeś od nas potwierdzenia 
    wpłaty;
2. Karta kwalifikacyjna (weś na pierwsze zajęcia podpisany wydruk lub wypełnisz na miejscu);
3. Zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich (wypełniony formularz na wydruku Karty Kwalifikacyjnej)
    lub osobiście na kursie ;

– egzaminu

4. Zaświadczenie od lekarza
5. Zgoda opiekunów na uprawianie żeglarstwa < 18l.
6. Potwierdzenie ukończenia kursu żeglarskiego;
7. Wniesienie opłaty egzaminacyjnej ( legitymacja szkolna, klubowa – uprawnia do zniżek)

– patentu

8. Pozytywne zdanie egzaminu
9. Opłata za patent
10. Zdjęcie
Zapisy:
(kontakt, szczegóły, dokumenty)

Osoba zdecydowana na udział w kursie, rezerwuje miejsce, wypełniając i wysyłając poniższy formularz elektroniczny („Karta kwalifikacyjna”).


Rezerwacja wiążąca miejsca następuje dopiero po wpłaceniu zaliczki.

Tu zapiszesz się na kurs

Dodatkowo:

Za dopłatą można także w terminie kursu przejść teoretyczne i praktyczne szkolenie uzupełniające i dodatkowo zdobyć uprawnienia motorowodne.

Przeczytaj także
NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PYTANIA – FAQ
oraz zajrzyj na wyróżnione podstrony ze
szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego
tematu.

UWAGA!! SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE (za dodatkową opłatą)
Dla załóg kończących kurs na żeglarza!!! Szkolenie praktyczne na Mazurach na jachcie Tango 780 Sport. Dodatkowy weekend przed lub po egzaminie pozwalający rozszerzyć umiejętności egzaminacyjne o praktykę mazurską. Zajrzyj.